Swiatloczula.eu

wtorek, 20 października 2009

Rasnov - średniowieczny zamek chłopski

W Rasnovie znajduje się jeden z największych zamków chłopskich w Rumunii. Położony na skalistym wzgórzu miał dać schronienie okolicznej ludności podczas tureckich i tatarskich najazdów.
Pierwszą twierdzę w tym miejscu wznieśli około roku 1215 sprowadzeni przez Andrzeja II Węgierskiego Krzyżacy. Mieli bronić kraj przed sąsiednimi Połowcami. Szybko się jednak okazało, że Krzyżakom najbardziej zależy na stworzeniu własnego, silnego i niezależnego państwa. 10 lat później, zaniepokojony rosnącą potęgą Krzyżaków Andrzej wygnał ich jednak z Siedmiogrodu. Jak pewnie wszyscy wiedzą, wkrótce potem Konrad Mazowiecki sprowadził ich na ziemie polskie.

Opuszczoną twierdzę przejęli, zaczęli rozbudowywać i umacniać mieszkańcy okolicznych gmin. Budowla ma wyjątkowo skomplikowaną formę, składa się z kilku ciągów murów dostosowanych do ukształtowania terenu. Wewnątrz powstało prawdziwe miasteczko z kościołem, plebanią, zabudowaniami mieszkalnymi i licznymi pomieszczeniami gospodarczymi.

Zamek zdobyto tylko raz - w 1612 roku brak wody zmusił obrońców do kapitulacji.
W roku 1623 dwóch tureckich więźniów w zamian za obietnicę wolności podjęło się budowy studni. Przez 17 lat drążyli w litej skale, aż na głębokości 146 m pojawiła się życiodajna woda. Od tego momentu twierdza stała się nie do zdobycia. Dzięki wodzie mogła przetrwać długie miesiące, a nawet lata oblężenia.
Dopiero na początku XIX w. trzęsienie ziemi mocno nadwyrężyło jego mury, jednak nie na tyle, żeby odwiedzając to miejsce nie można było przenieść do czasów średniowiecza.

Zapraszam więc na małą podróż w czasie :)c.d.n.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

 

Designed by Światłoczuła & LEW21. Powered by Blogger